โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
กิจกรรมระดับอนุบาล
กิจกรรมวันแม่ของแผนกอนุบาล
โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ในแผนกอนุบาล ได้จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้น ในวันที่11ส.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งได้มีการจัดให้แม่ลูกได้ทำกิจกรรมร่วมกัน มีฐานกิจกรรมต่างๆ เช่น แม่หนูสวยจัง สายใยรัก ขนมสื่อรัก ลูกแม่อยู่ไหน และการตามหาการ์ดวันแม่ และยังมีชุดการแสดงจากนักเรียนในแต่ละระดับชั้นทั้งสวยงามและซาบซึ้ง ปราบปลื้มไปตามๆกัน ทั้งน้ำตาและรอยยิ้ม สนุกสนานกันมากทีเดียว

ซึ่งทางโรงเรียนได้ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพื่อปลูกฝังหัวใจที่เต็มด้วยรักและสายสัมพันธ์แม่ลูก ให้กับนักเรียนของเรา ในพระวจนะของพระเจ้าได้สอนให้เรารักบิดามารดาของตนเช่นเดียวกัน ขอพระเจ้าอวยพระพรแก่คุณแม่ทุกท่านนะค่ะ