โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
SCHOOL CALENDAR
25 มีนาคม 2567
SUMMER 2024

1 เมษายน 2567
Open for sale of school uniforms

11 - 17 เมษายน
Songkran Festival Holiday

26 เมษายน 2567
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2024

13 พฤษภาคม 2567
Open School Term 1 , 2024