โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
Christian Ministry Staff

Mr.Prayong Rungsawangsatid

Position
 

Mr.Darao Wongwetk

Position