โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
Finance Manager

Miss.Thapanee Satha

Position
 

Mr.Retchai Jose

Position
Financial Officer

Miss.Mayurachat Punyavong

Position