โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
มาร์ช VMS
เพลงมาร์ชโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
เนื้อร้อง/ทำนอง : ครูสมพล รัตนลี้ตระกุล  
เรียบเรียง : ครูชุมพล  สุคะมี


1.โรงเรียนสวนองุ่นแหล่งศึกษา  พัฒนาเยาวชนให้ก้าวไกล
ม่วงเขียวเด่น กีฬา วิชาการ ชาติศาสนา คือชีวิต

เราเป็นประชากร ที่รักการเรียนรู้ และเป็นประชากร
ที่ยำเกรงในพระเจ้า เราถวายตัวบริการประชา
เราถวายใจเดินตามพระองค์


2.โรงเรียนสวนองุ่นแหล่งศึกษา  เรากล้าคิด  กล้าทำ
เรานำร่อง ถือสัจจะบริการด้วยคุณธรรม
สวนองุ่นปวงประชาของพระเจ้า