โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ติดต่อเรา

 โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่

    ซอย3 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

 053 397 651     053 397 651
 
  Vineyardmethodistschool@gmail.com
 
กรอกแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา