โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ผู้บริหาร

นางนันทิกา มากมาย

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
 
       "ตื่นเร็ว! เดี๋ยวไปโรงเรียนสายนะลูก" นี่เป็นเสียงที่คุ้นเคยของทุกๆเช้า (สมัยนั้นยังไม่มีนาฬิกาปลุกนะคะ) แต่หากมีการเรียกครั้งที่2 นั้นมันดูเหมือนเป็นความผิดร้ายแรงมาก  เป็ด เป็ด เราต้องมุดเล้าเป็ดเอาไข่มาต้ม (อาหารเช้า+กลางวัน) ควบจักรยานคู่ใจ(ไม่มีทางเลือก) เป้าหมายคือเสาธงโรงเรียน(เคารพธงชาติ) หากสายเกิน3ครั้ง ต้องมาพัฒนาโรงเรียนในวันเสาร์!!! ครูมาแล้ว..ครูมาแล้ว..นักเรียนแถวตรง ทำความเคารพ ภาพเหล่านี้ยังอยู่ในความทรงจำตลอดมา  ภาพของพ่อแม่ที่ทำไร่ไถนา ให้เรามีอาหารกิน หากต้องการเงินก็เอาข้าวไปขาย  ครู...ก็เป็นอีกภาพความทรงจำที่ทำให้เราได้เลือกอาชีพ "ครู" เพราะความผูกพันกับอาชีพนี้  ความรู้สึกในตอนนั้น ไม่เคยคิดว่าครูเป็นอาชีพ แต่ครูเป็นผู้มีพระคุณ ที่คอยอบรมสั่งสอน คอยห่วงใยถามไถ่ สอนให้เรารู้ สอนให้เราทำได้  พอจบมัธยมครูก็ถามว่าจะเรียนต่ออะไร ภาพของครูเป็นเพียงภาพเดียว ที่ทำให้เราหัวใจพองโต ขอบคุณพระเจ้า ที่เราไม่ได้เป็นเพียงครู แต่เรายังเป็นผู้ที่สร้างที่ทำงานให้ครู ที่เรียนรู้ให้แก่นักเรียน และจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาต่อไป ขอบคุณคุณครูผู้มีพระคุณทุกท่าน

นางศิริพร สังข์ทอง

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ
               
                                  "บ่มเพาะกล้าไม้ ให้เติบใหญ่อย่างมีคุณค่า"

นางวิทิตา เบาจิตต์

ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ

                               "ความก้าวหน้าของนักเรียน คือความภูมิใจของครู"