โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ปฏิทินโรงเรียน
16 กันยายน 2563
แจ้งตารางสอบปลายภาค/ Announce Final Exam Schedule 1/2562

7 ตุลาคม 2562
สอบปลายภาคเรียนที่/ Final Tests 1/2562

8 ตุลาคม 2562
สอบปลายภาค/Final Tests 1/2562

9 ตุลาคม 2562
สอบปลายภาค/Final Tests 1/2562

10 ตุลาคม 2562
สอบปลายภาค/Final Tests 1/2562

12 ตุลาคม 2562
งานกีฬาสี/Sport Day

13 ตุลาคม 2562
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9/ King Bhumibol Adulyadej Memorial Day

14 ตุลาคม 2562
หยุุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9/Public Holiday (Substitude King Bhumibol Adulyadej Memorial Day)

23 ตุลาคม 2562
หยุดวันปิยมหาราช/ Chulalongkorn Day

28 ตุลาคม 2562
เปิดภาคเรียนที่/Open 2nd Semester 2/2562

2 พฤศจิกายน 2562
รับผลสอบและประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่/Receive School Record and Parents Meeting 2/2562

7 พฤศจิกายน 2562
ซ้อมอุบัติภัย/Practice Rehearsal

11 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมวันลอยกระทง/Loy Kratong Day Activity

22 พฤศจิกายน 2562
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ Boy Scout Camp

23 พฤศจิกายน 2562
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี/ Boy Scout Camp

5 ธันวาคม 2562
วันหยุดวันพ่อ/ Public Holiday (Father's Day)

10 ธันวาคม 2562
หยุดวันรัฐธรรมนูญ/ Public Holiday (Constitution Day)

21 ธันวาคม 2562
กิจกรรมคริสต์มาส/ Christmas Activity Day

23 ธันวาคม 2562
หยุดวันคริสต์มาส/ Christmas Holiday

24 ธันวาคม 2562
หยุดวันคริสต์มาส/ Christmas Holiday

25 ธันวาคม 2562
หยุดวันคริสต์มาส/ Christmas Holiday

26 ธันวาคม 2562
หยุดวันคริสต์มาส/ Christmas Holiday

27 ธันวาคม 2562
หยุดวันคริสต์มาส/ Christmas Holiday

30 ธันวาคม 2562
หยุดวันคริสต์มาส/ Christmas Holiday

31 ธันวาคม 2562
หยุดวันสิ้นปี/ New Year’s Eve

1 มกราคม 2563
วันขึ้นปีใหม่/ New Year’s Day

10 มกราคม 2563
กิจกรรรมวันเด็ก/ Children’s Day (inwards)

11 มกราคม 2563
กิจกรรมวันเด็ก/ Children’s Day (outwards)

16 มกราคม 2563
หยุดวันครู/ Public Holiday (Teachers’ Day)

24 มกราคม 2563
ค่ายคุณธรรม/ Moral Camp

25 มกราคม 2563
ค่ายคุณธรรม/ Moral Camp

31 มกราคา 2563
วันตรุษจีน/ Chinese New Year

10 กุมภาพันธ์ 2563
วันการศึกษาเอกชน/ Private Education Day

14 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมวันวาเลนไทน์/ Valentine’s Day

27 กุมภาพันธ์ 2563
พิธีประดับดาวและเครื่องหมายลูกเสือ/ Star and Scout Emblem Ceremony

9 มีนาคม 2563
สอบปลายภาค/ Final Exam 2/2562

10 มีนาคม 2563
สอบปลายภาค/ Final Exam 2/2562

11 มีนาคม 2563
สอบปลายภาค/ Final Exam 2/2562

12 มีนาคม 2563
สอบปลายภาค/ Final Exam 2/2562

14 มีนาคม 2563
พิธีจบการศึกษา อ.3 และ ป.6/ รับน้อง ป.1/ Graduation Ceremony and Welcome First-Year Students

30 มีนาคม 2563
เริ่มเรียนภาคเรียนฤดูร้อน/ Summer Class Started

6 เมษายน 2563
รับผลสอบ/จำหน่ายหนังสือ/ Receive School Record and Selling Books

7 เมษายน 2563
รับผลสอบ/จำหน่ายหนังสือ/ Receive School Record and Selling Books

8 เมษายน 2563
รับผลสอบ/จำหน่ายหนังสือ/ Receive School Record and Selling Books

9 เมษายน 2563
รับผลสอบ/จำหน่ายหนังสือ/ Receive School Record and Selling Books

10 เมษายน 2563
รับผลสอบ/จำหน่ายหนังสือ/ Receive School Record and Selling Books

10 เมษายน 2563
กิจกรรมรดน้ำดำหัว/ Traditional New Year

13-14 เมษายน 2563
หยุดวันสงกรานต์/ Songkran Day

29 เมษายน 2563
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน/ Last day of Summer School