โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ปฏิทินโรงเรียน
25 มีนาคม 2567
เปิดภาคเรียนฤดูร้อนปีการศึกษา 2567

1 เมษายน 2567
เปิดจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน

11 - 17 เมษายน 2567
หยุดเทศกาลสงกรานต์

26 เมษายน 2567
ปิดภาคเรียนฤดูร้อน 2567

13 พฤษภาคม 2567
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

22 พฤษภาคม 2567
หยุดเนื่องในวันวิสาขบูชา

29 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

31 พฤษภาคม 2567
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาทพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

3 มิถุนายน 2567
หยุดเนื่องในวันพระราชินี

6 มิถุนายน 2567
กิจกรรมกำจัดยุงลายประจำเดือน

7 มิถุนายน 2567
กิจกรรมChapel ระดับชั้นอนุบาล

13 มิถุนายน 2567
กิจกรรมวันไหว้ครู

15 มิถุนายน 2567
การประชุมผู้ปกครอง 1/2567