โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ปฏิทินโรงเรียน
16 พฤษภาคม 2565
เปิดเทอมปีการศึกษา 2565

16 พฤษภาคม 2565
งานปฐมนิเทศนักเรียน/กิจกรรมสานสัมพันธ์วันอนุบาล

กิจกรรมหนูน้อยฟันน้ำนม

2 มิถุนายน 2565
เริ่มกิจกรรมวันอาชีพ/กิจกรรมพ่อแม่อาสา ตลอดปีการศึกษา

3 มิถุนายน 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

6 มิถุนายน 2565
การเรียนการสอนพระคัมภีร์นักเรียน/กิจกรรมผักสวนครัวรั้วกินได้

7 มิถุนายน 2565
เริ่มกิจกรรมลูกเสือ

8 มิถุนายน 2565
chapel ป.4-6/กิจกรรมกลุ่มเซลล์ครูประถม

9 มิถุนายน 2565
กิจกรรมสวนสมุนไพร / ประชุุมประจำเดือน/นมัสการ

10 มิถุนายน 2565
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา/chaple ป.1- 3

13 มิถุนายน 2565
กิจกรรมพิพิธภัณฑ์ล้านนาส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

15 มิถุนายน 2565
กิจกรรมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย/กลุ่มเซลล์ประถม

16 มิถุนายน 2565
กิจกรรมวันไหว้ครู/ติดตามงานฝ่ายแผน

17 มิถุนายน 2565
คณะกรรมการบริหารMMF มอบนโยบายและติดตามงาน

20 มิถุนายน 2565
ติดตามงานฝ่ายแผน /งานชุมชนสัมพันธ์/กิจกรรมส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

24 มิถุนายน 2565
Chaple ป.4 - 6 กลุ่มเซลล์พ่อบ้านแม่บ้าน

25 มิถุนายน 2565
งานเยี่ยมเยียนครอบครัวนักเรียน(ผู้เจ็บป่วย )

1 กรกฎาคม 2565
ตรวจสุขภาพประจำปี

8 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน /chaple ป. 1 - 3

13 กรกฎาคม 2565
วันอาสาฬหบูชา/กลุ่มเซลล์ครูประถม

14 กรกฎาคม 2565
วันเข้าพรรษา

15 กรกฎาคม 2565
หยุดพิเศษตามติ ครม.

22 กรกฎาคม 2565
chaple ป.4-6/กลุ่มเซลล์พ่อบ้านแม่บ้าน

25 กรกฎาคม 2565
งานวันภาษาไทยและสุนทรภู่

27 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฏาคม 2565
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

29 กรกฎาคม 2565
หยุดพิเศษตามมติ ครม.

1 สิงหาคม 2565
chapel ป.1-3

3 สิงหาคม 2565
chapel ป.4-6

5 สิงหาคม 2565
กิจกรรม Big Cleaning ครั้งที่ 1/Chapel ป.1-3

6 สิงหาคม 2565
งานเชื่อมความสัมพันธ์ชุมชนกับผู้นำ

11 สิงหาคม 2565
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2565
วันแม่แห่งชาติ

18 สิงหาคม 2565
งานวันวิทยาศาสตร์

19 สิงหาคม 2565
Chaple ป. 4 - 6

2 กันยายน 2565
Chaple ป. 1 - 3

16 กันยายน 2565
Chaple ป.4 - 6

22-23 กันยายน 2565
กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมคริสเตียน

3-7 กันยายน 2565
กิจกรรมจัดนิทรรศการและผลงานนักเรียน/สอบปลายภาค

13 ตุลาคม 2565
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร.9

24 ตุลาคม 2565
วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช

31 ตุลาคม 2565
กิจกรรมวันฮาโลวีน

4 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์ / Chaple ป .1 - 3

7 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมวันลอยกระทง

18 พฤศจิกายน 2565
Chaple ป. 4 - 6

28-30 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ACJC Singapore

1 พฤศจิกายน 2565
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ACJC Singapore

2 ธันวาคม 2565
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม 2565
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10 ธันวาคม 2565
วันรัฐธรรมนูญ

12 ธันวาคม 2565
ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ

17 ธันวาคม 2565
กิจกรรมสัมพันธ์ครอบครัว

23 ธันวาคม 2565
กิจกรรมวันคริสต์มาส /Chaple ป 4 - 6

26 ธันวาคม 2565
กิจกรรม SAVE &SHARING