โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
ผู้ตรวจการของสำนักงานศึกษาธิการภาค 15 และเจ้าหน้าที่จากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางสังวาลย์ เยียว ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ และคณะครู ให้การต้อนรับ นายชาตรี ม่วงสว่าง ศึกษาธิการภาค 15 และนายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะ ในโอกาสตรวจเยี่ยม การจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID - 19 )  โดยผู้อำนวยการโรงเรียน นางสังวาลย์ เยียว ได้นำเยี่ยมชมสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียน การจัดการเรียนการสอนและมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019