โรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่
Vineyard Methodist School
ข่าวสาร
รับสมัครตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง  :  ผู้อำนวยการ

เงินเดือน  :  ตามที่ตกลง

วุฒิการศึกษา  : ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

รายละเอียดงาน : 

      1. บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสวนองุ่นเชียงใหม่ ระดับอนุบาล – ประถมศึกษา

      2. สามารถเริ่มงานได้ในปีการศึกษา 2565
 

คุณสมบัติ  :   

     1. มีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

     2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วย
         สภาครู และบุคลากรทางการศึกษา

     3. มีประสบการณ์ด้านการบริหาร เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ หรือ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

     4. สื่อสารภาษาอังกฤษได้

    5. เป็นคริสเตียน *จะพิจารณาเป็นพิเศษ*

 

**กรุณาส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 มกราคม 2565**

ติดต่อสอบถาม :

คุณโสภาวรรณ  วัฒนศิลกุล

ที่อยู่ มูลนิธิเมืองไทยเมตตากิจ 460  ม.9 ต.สันทรายน้อย  อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

Tel   : 085-0359076       Email  : [email protected]